ua en

15.02.2018 Центром Іноземних мов ЧНТУ спільно з Британською Радою буде проводено тест APTIS. Тест оцінює чотири навички англійської мови: усне мовлення, письмо, читання та слухання, а також перевіряє рівень граматики та словникового запасу.

APTIS визначає рівень володіння англійською мовою за шкалою  Загальноєвропейських Рекомендацій мовної освіти (CEFR A1-C).

Додаткова інформація про тестAPTIS: http://www.britishcouncil.org.ua/en/exam/aptis.

Реєстрація за електронною адресою: svitlanayusukhno@gmail.com.
Інформація для реєстрації: ім’я (як у закордонному паспорті), прізвище (як у закордонному паспорті), дата народження, імейл адреса, телефон.

ОГОЛОШЕННЯ