ua en

Чернігівський національний технологічний університет,     Центр ґендерної освіти ЧНТУ ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС ЕСЕ «Ґендерна рівність: міфи і реалії»

З метою привернення уваги громадськості до проблем насильства у соціальному середовищі, формування ґендерної чутливості у молодого покоління, підтримки творчо обдарованої студентської молоді, в рамках проведення щорічної Міжнародної акції «16 днів проти насильства», відбудеться конкурс есе за темою «Ґендерна рівність: міфи і реалії».
До участі запрошуються студенти та викладачі всіх факультетів.

Тематичні напрямки:
- до проблеми насильства і дискримінації в сучасному українському соціумі;
- дотримання прав людини в умовах сучасних реалій;
- ґендерне насильство: прояви та шляхи подолання;
- ґендерні стереотипи у молодіжному середовищі.

Роботи приймаються як в електронному, так і в роздрукованому вигляді, каб. 207, корп. 8,  до 1 грудня 2017 року. Підведення підсумків відбудеться 5 грудня 2017 року.

 Вимоги до оформлення:
1. Текст має бути набраний в текстовому редакторі MS Word. Обсяг – до 2-х сторінок формату А4.
2. Поля: усі – по 2 см. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12. Міжстроковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1,0 см. Вирівнювання – по ширині.
3. У лівому кутку: напівжирним шрифтом назва тематичного напряму, нижче прізвище, ініціали автора напівжирним шрифтом, нижче курсивом – повна назва факультету, курс, номер групи.
4. Назва роботи – через рядок великими літерами напівжирним шрифтом по центру сторінки. Далі через 1 рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині.

               Контактна особа:                                            Наталія Ємець
               Контактні координати:                                 yemets2014@gmail.com
095 8967857
093 9713357

ОГОЛОШЕННЯ