ua en

Щиро вітаємо Марущака Олександра Анатолійовича,  викладача кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук!

Тема дисертації – «Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та основні засади їх розслідування» (спеціальність – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність)

Науковий керівник – Халимон Сергій Іванович, доктор юридичних наук доцент кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю (Національна академія Державної прикордонної служби України)

Бажаємо творчого натхнення, успіхів у роботі та науковій діяльності!

ОГОЛОШЕННЯ