ua en

В рамках співпраці Чернігівського національного технологічного університету і закладу освіти федерації профспілок Білорусі Міжнародного університету «МІТСО» (Гомельська філія) студенти ЧНТУ взяли участь у XXІ Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів «Сучасне суспільство, профспілки і проблеми молоді», яка відбулась 4-5 травня 2017 р. у м. Гомелі.

Студентка групи СРт-161 факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації ННІ права та соціальних технологій Костирко Аліна виступила з доповіддю «Адіафоризація як проблема сучасного суспільства», а студентка цієї ж групи Шуляк Катерина на засіданні секції «Молодь і сучасне суспільство: духовно-моральні, патріотичні, екологічні, фізкультурно-оздоровчі аспекти у формуванні гармонійно розвиненої особистості» в доповіді «Ціннісні орієнтації сучасної особистості» підняла важливу тему відмінностей ціннісних орієнтацій старшого покоління та молоді.

Наукові здобутки учасниць були відзначені дипломами першого ступеня. «Спілкування у рамках цієї міжнародної конференції - переконливий доказ важливості культурного і наукового діалогу між студентами Білорусі та України» - підкреслила у вітальному слові до учасників конференції науковий керівник учасниць, зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ЧНТУ, доц. Н.В. Шакун.

Учасники конференції мали змогу відвідати композиційний центр Гомельського палацово-паркового ансамблю, де їм провели цікаву і пізнавальну екскурсію.

ОГОЛОШЕННЯ