ua en

26-27 квітня 2017 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених  «Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства».

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Теорія і практика розвитку соціально-економічних систем в умовах становлення інформаційного суспільства.
Підсекції:

 • Теоретичної та прикладної економіки.
 • Економічної теорії.

Секція 2. Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика.
Підсекції:

 • Фінансів, банківської справи та страхування.
 • Фінансово-економічної безпеки.

Секція 3. Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
Секція 4. Інформаційні системи  в економіці.
Секція 5. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту і публічного управління.
Підсекції:

 • Менеджменту інноваційної діяльності та державного управління.
 • Публічного управління та менеджменту організацій.

Секція 6. Теорія і практика соціальної роботи: соціально-правовий захист, соціально-психологічна допомога і  фізична реабілітація.
Секція 7. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина
Секція 8. Актуальні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства.
Підсекції:

 • Філософії.
 • Українознавства.
 • Іноземних мов.

Секція 9. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства.
Підсекції:

 • Управління персоналом та економіка праці.
 • Маркетингу, PR-технологій та логістики.
 • Перспективні напрями  розвитку туризму.

Детальніше про участь у конференції у інформаційному листі

ОГОЛОШЕННЯ