ua en

Важливим трендом сучасності і ще одним кроком  на шляху імплементації Болонських реформ, зокрема вимог мобільності,  є запровадження викладання дисциплін іноземною мовою. Залучення ЧНТУ до проекту  Британської Ради «Англійський для університетів»  з грудня 2016 року відкрило нові можливості для професійного зростання викладачів університету, які виявили готовність та бажання прийняти виклик сучасності і докласти значних зусиль для практичної реалізації  «Програми підвищення рівня володіння англійською мовою науково-педагогічних працівників та формування англомовного середовища в Чернігівському національному технологічному університеті», затвердженої наприкінці 2015 році.

З метою вдосконалення методики викладання фахових дисциплін англійською мовою сім викладачів ЧНТУ, які в грудні 2016 р. успішно склали іспит на рівень володіння англійською мовою APTIS, з  9 по 13 лютого 2017 р.   взяли участь у  організованій Британською Радою в Україні (м. Київ) Зимовій школі педагогічної майстерності за програмою Academic Teaching Excellence (English As The Medium of Instruction). Цього разу Зимову  школу British Council Ukraine пощастило відвідати декану фінансово-екномічного факультету, професору Ремньовій Л.М.,  доценту кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  Гнедіній К., доцентам кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Базилевичу В. та Мехеду Д., асистенту кафедри фінансів, банківської справи та страхування Штирхун Х., асистентам  кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій Нагорній І. та  Ющенко С.

Під час навчання викладачі пройшли 35-годинний курс від тренерів з Великобританії, Німеччини та Ірландії, ознайомились із сучасними підходами до викладання дисциплін англійською мовою у вищих навчальних закладах Європи та світу, відпрацювали техніку інтерактивних методів навчання та поділилися досвідом викладання фахових дисциплін з колегами з 14 ВНЗ України. За результатами навчання всі учасники отримали сертифікати British Council Ukraine, а гості Зимової школи стали свідками яскравого виступу наших викладачів на фінальному заході. Сподіваємося на ефективне впровадження освітніх інновацій у навчальний процес ЧНТУ та  масштабну  дисемінацію проектних результатів серед широкого загалу.  

ОГОЛОШЕННЯ