ua en

Вийшов друком випуск 2 (8) 2016 р. наукового журналу «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» (ISSN 2412-1185).

У збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства.

Збірник є виданням, яке включено до Переліку наукових фахових видань України з ФІЛОСОФІЇ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. № 515).

Публікації доступні не лише у друкованому вигляді, а також в електронному форматі у вільному доступі на сайті видання (psw.stu.cn.ua), бібліотечних, реферативних та наукометричних базах, зокрема Index Copernicus, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, BASE: Bielefeld Academic  Search Engine, Google Scholar, РІНЦ, УРАН та інших каталогах наукових публікацій.

Редколегія запрошує до друку статей у наступному випуску (1 (9) 2017 р.) науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи і філософії. З правилами оформлення та умовами публікації можна ознайомитися на сайті видання.

ОГОЛОШЕННЯ