ua en

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. рішенням стипендіальною комісією від 31.01.2017 р. (протокол № 2) затверджено рейтинги успішності здобувачів вищої освіти механіко-технологічного факультету; факультету електронних та інформаційних технологій; юридичного факультету; факультету соціальної роботи; фінансово-економічного факультету; обліково-економічного факультету; інженерно-будівельного факультету; факультету життєдіяльності, природокористування і туризму; факультету проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення та центру перепідготовки, що додаються.

Відповідно до рейтингів успішності та ліміту стипендіатів, затвердженого рішенням вченої ради від 30.01.2017 р. (протокол №2) наказом ректора затверджено реєстр осіб, яким призначено академічні та соціальні стипендії на ІІ семестр 2016-2017 н.р. на період з 01.02.2017 р. до 30.06.2017 р.

Додаток 1: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти факультету електронних та інформаційних технологій.
Додаток 2em>: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти механіко-технологічного факультету.
Додаток 3: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти юридичного факультету.
Додаток 4: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти факультету соціальної роботи.
Додаток 5: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти фінансово-економічного факультету.
Додаток 6: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти обліково-економічного факультету.
Додаток 7: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти інженерно-будівельного факультету.
Додаток 8: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти факультету життєдіяльності, природокористування і туризму.
Додаток 9: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти факультету проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення.
Додаток 10: рейтинги успішності здобувачів вищої освіти центру перепідготовки.

ОГОЛОШЕННЯ