ua en

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у написанні колективної монографії кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету на тему «Шлях до Європейського Союзу: спрямування соціально-економічного розвитку»

У науковому виданні передбачаються такі розділи:

 • Економічна теорія: розвиток та застосування в реаліях українського сьогодення.
 • Глобалізація, її роль у становленні української держави.
 • Господарський комплекс та соціальна сфера: стан, проблеми, перспективи зростання.
 • Можливості використання світового досвіду регіоналізму.
 • Державна економічна політика щодо великого бізнесу та підприємництва.

Вимоги до матеріалів монографії:

 • Матеріали  повинні  містити  елементи  наукової  новизни,  мати теоретичну, методичну, методологічну та практичну цінність.
 • Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження.
 • Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.
 • Обсяг матеріалів: 18-25 сторінок українською мовою.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • Оформлення текстової частини, рисунків і таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
 • Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.
 • Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2007) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 мм), поля з усіх сторін – 2 см. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см.
 • Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.
 • Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.
 • Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation.
 • Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Просимо авторів також звернути увагу на такі вимоги:

 1. Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускається.
 2. Не  допускаються  скановані  й  великі  таблиці,  скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.
 3. Оформлюють матеріал за такою логікою:
  • зверху посередині сторінки – назва роботи (українською мовою);
  • нижче посередині під назвою – прізвище та ініціали автора (авторів) (українською мовою);
  • через інтервал подають основний матеріал.

Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори статей!

Контрольні дати:

Термін надання авторами матеріалів до 15.12.2016 р.

Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів вам на електронну адресу обов’язково буде надіслано повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох робочих днів не одержано – продублюйте відправку!!!

Монографія вийде з друку в червні 2017 р.

Для участі в написанні колективної монографії потрібно надіслати окремими файлами на електронну адресу kafekonomteor@ukr.net з темою «Стаття до монографії та прізвище автора».  Приклад формату назви файлу  - Іванченко_стаття.

Фінансові умови:

Вартість публікації буде дорівнювати вартості примірника та уточнена пізніше.

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів  можна замовити певну кількість екземплярів, яку ви вказуєте у листі разом із статтею (Наприклад: Іванченко, Петров – 2 екз.)

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ АБО ЗАПРОПОНОВАНІЙ ТЕМАТИЦІРОЗГЛЯДАТИ НЕ БУДУТЬ!!!

 Контактна особа:
Шестак Людмила Вячеславівна,
e-mail:  kafekonomteor@ukr.net;

ОГОЛОШЕННЯ