ua en

26 жовтня 2016 року на підставі укладеної Угоди між ЧНТУ та Міжнародною академією науки та вищої освіти (МАНВО, Великобританія) відбулося відкриття Міжнародного центру академічної атестації та мобільності «Британська кафедра» в межах проекту GISAP.

У заході взяли участь ректор ЧНТУ С.М. Шкарлет, перший проректор О.О. Новомлинець, директор НДІ публічного адміністрування О.М. Руденко, директори ННІ, декани факультетів та представники Студентської Ради.

Проект презентували Максим Слепченко, директор Міжнародного центру інтелектуальних проектів в Україні, та Борис Житнігор, президент Всеукраїнського академічного союзу, керівник програм МАНВО в пострадянських країнах.

Мета проекту - об'єднання дослідників із різних країн і надання їм можливості популяризації власних інноваційно-наукових доробків через публікацію в британських збірниках наукових праць та міжнародних наукометричних базах даних, а також створення умов для:

  • визнання українських дипломів про вищу освіту на міжнародному рівні, впровадження в освітню практику університетів Europass Diploma Supplement та інших європейських освітніх документів системи Europass;
  • підвищення рівня професійної кваліфікації українських фахівців у межах міжнародних програм додаткової освіти – «Додатковий британський диплом»;
  • забезпечення міжнародної академічної та професійної мобільності студентів, аспірантів і науковців;
  • інтеграції української вищої освіти до європейського освітнього простору.

За словами ректора, професора С.М. Шкарлета, участь у даному проекті сприятиме підвищенню іміджу ЧНТУ на міжнародному освітньому просторі, а міжнародне визнання кваліфікацій відповідно до європейських вимог позитивно впливатиме на розвиток академічної мобільності університетської спільноти та підвищить конкурентоздатність майбутніх фахівців як на вітчизняному так і на міжнародному ринку праці.

ОГОЛОШЕННЯ