ua en

12 жовтня 2016 року в приміщенні Інституту філософії НАН України відбувся VII з’їзд Українського філософського фонду та круглий стіл «Як реформувати український університет? Освітня роль філософії», в якому у якості делегата від Чернігівського відділення  УФФ взяла участь завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету доц. Шакун Наталія Валеріївна.

Під час круглого столу було обговорено нинішній стан справ у філософській спільноті і стратегії дії у світлі процесів трансформації вищої освіти в країні та виклики, які виникають у зв’язку з цим перед вітчизняною філософією. Відправним документом для обговорення став проект стандартів вищої освіти з філософії, підготовлений підкомісією з філософії МОН України.

Учасники заходу окреслили шляхи створення дієвої інфраструктури академічної комунікації, насамперед, в Інтернет-просторі, та напрямки пошуку альтернативних форм існування філософії у сучасній системі освіти, сприяння практизації філософських дисциплін і наближення їх до повсякденних питань.

Філософська спільнота також акцентувала потребу переосмислення відносин між академічною філософією та повсякденним життям, сприяння створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного наукового дискурсу про складні сучасні проблеми, створення позитивного образу філософії у масовій свідомості та поширення її в культурному просторі як потужного інструменту вирішення конкретних практичних проблем, універсального методу пізнання, засобу критичного мислення і аргументації.

ОГОЛОШЕННЯ