ua en

17 жовтня 2016 року о 15-00 у залі Вченої ради ННІ управління та адміністрування ЧНТУ, 22 корпус, 216 аудиторія відбудеться міжкафедральний науковий семінар Навчально-наукового інституту управління та адміністрування з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:

ВЕРБИЦЬКОЇ АННИ ВІКТОРІВНИ на тему: «Удосконалення державної політики в сфері вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітньо-наукового простору», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Науковий керівник: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, ректор ЧНТУ.
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського національного технологічного університету МОН України.

Рецензенти:
Вдовенко Станіслав Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій ЧНТУ МОН України.
Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій ЧНТУ МОН України.
Петрик Олена Леонідівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу.

Голова міжкафедрального семінару
Завідувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій                   Н.В.Ткаленко

ОГОЛОШЕННЯ