ua en

3 жовтня 2016 року у залі колегії Міністерства освіти і науки України відбулась нарада з обговорення стандарту вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 125 «Кібербезпека», у який прийняла участь Ткач Юлія Миколаївна, завідувач кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Чернігівського національного технологічного університету.

Під час наради були обговорені проекти стандартів вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека» у відповідності до структури стандарту, вимогам роботодавців та посадовим інструкціям, а також питання пов’язані з розробкою навчальних програм на основі стандарту вищої освіти зі спеціальності 125«Кібербезпека» й побудовою системою рамки кваліфікацій з відповідної спеціальності.

У процесі нараді також висвітлювались проблеми профорієнтаційної роботи зі студентами, в контексті вступної кампанії 2017 року, переваги для університетів у запровадженні уніфікованих навчальних програм по спеціальності 125 «Кібербезпека».

Програма круглого столу з обговорення проекту стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології»

 • Гриневич Лілія Михайлівна, Міністр освіти і науки України;
 • Дмитро Петращук, технічний директор IT Specialist, «Актуальність підготовки фахівців зі спеціальності «Кібербезпека»»;
 • Gregory Rayter, директор американської інвестиційної компанії Rayter INC, «Разработка и внедрение бакалаврской программы по специальности Cybersecurity»;
 • Ковтунець Володимир Віталійович, Перший заступник Міністра освіти і науки України;
 • Обговорення з учасниками круглого столу наступних питань:
  • розробка навчальних програм на основі стандарту вищої освіти зі спеціальності «Кібербезпека»;
  • побудови системи рамки кваліфікацій зі спеціальності «Кібербезпека»;
  • профорієнтаційна робота з випускниками шкіл, коледжів, в контексті вступної кампанії 201 7 року;
  • переваги для університетів у запровадженні уніфікованих навчальних програм по спеціальності «Кібербезпека».
ОГОЛОШЕННЯ