ua en

Відтепер ЧНТУ є партнером програми Британської Ради «Активні громадяни».

«Активні громадяни» – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.

Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань та навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог.

З 5 по 9 липня в м. Києві відбувся тренінг програми «Активні громадяни» від Британської Ради. На даному заході Університет представили: к.психол.н., асистент кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню Левицька Н.С. та асистент кафедри соціальної роботи Максьом К.В.. «Активні громадяни» - це тренінг, що містить п’ять змістовних модулів, котрі несуть в собі філософію та практику якісних змін завдяки реалізації проектів соціальної дії.

Викладачі ЧНТУ набули компетенцій фасилітаторів програми національного рівня, а також презентували діяльність та проекти ЧНТУ на ярмарку організацій.

Як представник ГО «Чернігів Європейський» до даного тренінгу була залучена к.психол.н., доцент Сила Т.І., котра разом з іншими майстрами-фасилітаторами програми «Активні громадяни» міжнародного рівня ділилась досвідом, здійснювала методичну підготовку учасників.

26-28 липня 2016 р. сертифіковані фасилітатори - представники Університету проведуть тренінг «Активні громадяни» в приміщенні ЧНТУ, корп.№8 (вул. Козацька 1а).

Запрошуємо!

ОГОЛОШЕННЯ