ua en

21-23 грудня 2011 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток людського потенціалу у системі державної служби».

Мета науково-практичної конференції – актуалізація напрямків розвитку людського потенціалу в системі державної служби в контексті сучасних інтеграційних процесів.

Основна цільова аудиторія: до участі в конференції залучаються провідні науковці та фахівці в галузі державного управління, посадові особи та спеціалісти органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники та координатори магістратур вищих навчальних закладів з підготовки магістрів державної служби, керівники та спеціалісти Центрів підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки державних службовців та слухачі магістратур.

В ході конференції передбачена робота наступних секцій:
1. Інституційні засади розвитку людського потенціалу в системі державного управління України та країн-учасниць
2. Інноваційно-інформаційні аспекти удосконалення системи професійного навчання державних службовців
3. Впровадження гендерних підходів в системі державної служби

Вимоги до оформлення тексту доповіді:
1. Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.doc MS Word) ел. поштою на адресу managment_stu@mail.ru
2. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Ivan Ivanenko);
3.При направленні файлу електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім'я, та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію»
4. Обсяг статті до 10 сторінок, а тез доповідей – до 2 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова. Поля: верхнє, нижнє і бокові – 2.5, шрифт Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.0, стиль – Normal. 5. Сторінки не нумеруються.
6. Для тез: в лівому верхньому куті вказується УДК. Перший рядок – назва доповіді великими «напівжирними» літерами у центрі, другий рядок – ініціали та прізвище авторів, далі – назва установи (курсив), через інтервал починається текст тез доповіді, вирівняний по ширині з відступом абзацу зліва 0,63 мм.
7. У кінці тексту доповіді розміщують список використаної літератури.
8. Вимоги щодо оформлення статей для публікації у Віснику ЧДТУ надані за адресою: http://stu.cn.ua/staticpages/fahovividanya/
9. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, публікуватись не будуть.

ОГОЛОШЕННЯ