ua en

24 червня 2016 року о 12-00 у залі Вченої ради ННІ економіки ЧНТУ, 11 корпус, 117 аудиторія відбудеться міжкафедральний науковий семінар Навчально-наукового інституту економіки з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:
Виговської Валентини Вікторівни на тему «Безпека страхового ринку: методологія оцінки та прагматика забезпечення», представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Науковий керівник: Ткаченко Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ «Університет банківської справи» Національного банку України.

Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств та установ Чернігівського національного технологічного університету МОН України.

Рецензенти:

Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЧНТУ МОН України.

Ткаленко Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту ЧНТУ МОН України.

Дерій Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ЧНТУ МОН України.

Секретар міжкафедрального наукового семінару Науково-дослідного інститут економіки ЧНТУ І. В. Безуглий

ОГОЛОШЕННЯ