ua en

15 січня 2016 року відбувся захист магістерських дисертацій зі спеціальності 8.05070102 «Електричні системи і мережі». Представлені до захисту роботи мають не тільки елементи наукової новизни, але також орієнтовані на вирішення актуальних практичних питань в сфері електроенергетики України.

Так, впровадження роботи Тимошенко Зорини  «Обґрунтування вибору заходів зі зменшення втрат потужності на корону в лініях електропередавання 330-750 кВ» ( наук. керівник к.т.н. Буйний Р.О.) і роботи Камінської Христини  «Підвищення ефективності оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання» ( наук. керівник к.т.н. Красножон А.В.) дозволить зменшити витрати електроенергії на її транспортування майже на 7%. Робота Деркача Олексія «Побудова імітатора елегазового вимикача 330 кВ» (керівник к.т.н. Приступа А.Л.) сприяє зменшенню витрат часу на монтажні роботи електрообладнання підстанцій майже на 20%. Оригінальність роботи Ятченка Євгенія «Ідентифікація місця однофазного замикання на землю з використанням GSM-технології в електричних мережах з ізольованою нейтраллю» (наук. керівник к.т.н. Безручко В.М.) полягає у тому, що отримані наукові положення та розроблена фізична модель дозволяють скоротити час пошуку пошкоджень в мережах, а, як наслідок, зменшити експлуатаційні витрати приблизно на 30%.

Державна екзаменаційна комісія високо оцінила дисертаційні роботи усіх здобувачів ступеню «магістр».

Кафедра електричних систем і мереж пишається своїми випускниками і бажає творчої наснаги у подальшій професійній діяльності та благополуччя у житті!

ОГОЛОШЕННЯ