ua en

Знання англійської мови та вміння її використовувати в професійній сфері є однією й знайбільш важливих компетенцій сучасного студента. Саме для цього кафедра БРАС з наступного семестру для студентів групи РА-131 напряму підготовки "Радіоелектронні апарати" запроваджує вивчення дисципліни "Power supply of radio electronic equipment".

Вестиме її англійською мовою к.т.н. Гусев Олександр Олександрович, https://www.facebook.com/oleksandr.husev , автор понад 60 публікацій англійською мовою з силової електроніки у виданнях, внесених до науковометричних баз Scopus та Web of Science. Лабораторні заняття проводитиме к.т.н. Степенко Сергій Анатолійович, який проходив стажування в Талліннському технічному університеті в групі Power Electronics Group, і також є автором 25 наукових публікацій англійською мовою. <

За інформацією http://bras.stu.cn.ua та https://www.facebook.com/DepartmentBRAS/

ОГОЛОШЕННЯ