ua en

Для набуття студентами ННІ Управління та адміністрування, факультету життєдіяльності, природокористування і туризму, напряму підготовки «Агрономія» практичних знань і умінь щодо вирощування і виробництва плодоовочевої продукції активно використовується навчально-виробнича дільниця ЧНТУ «Деснянка».

Під час проходження виробничої практики студенти закріпили набуті знання про біологічні особливості плодових рослин - складових частин агроекосистеми, вивчили закономірності росту і розвитку залежно від екологічних факторів, у тому числі антропогенних. Майбутні фахівці ознайомилися з прогресивними агротехнологіями вирощування високих і сталих врожаїв екологічно чистих плодів.

Гармонійне поєднання теоретичних знань та практичних навичок від найпростіших технологічних процесів до наукових досліджень є своєрідним гаслом науково-педагогічних працівників кафедри «Природокористування і техногенної безпеки під час  підготовки висококваліфікованих фахівців.

ОГОЛОШЕННЯ