ua en

Запрошуємо до участі у IV Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».

Конференція буде проходити в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 25-26 листопада 2015 року.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  •  фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  •  нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  •  сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобуду­ванні;
  •  комп’ютерно-інформаційні техно­логії та системи зв’язку;
  •  електротехніка та енерго­збереження;
  •  фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  •  економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Деталі в запрошенні.

ОГОЛОШЕННЯ