ua en

15- 16 жовтня, м. Київ
Платформа для діалогу молодих вчених, бізнесменів, політиків, громадськості
України та Європи для стимулювання сталого розвитку України
в рамках євроінтеграційних процесів


  • ОРГАНІЗАТОРИ:
  • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
    Київського національного торговельно-економічного університету
  • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
    ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана”
  • Рада молодих вчених і Наукове товариство студентів і аспірантів
    Київського національного університету ім.Шевченка

ТЕМИ:
1.       Філософські теорії та етичні орієнтири в осмисленні сталого розвитку.
2.       Сучасні економічні теорії: екологічна економіка та економіка довкілля. 
3.       Соціальна відповідальність менеджменту: сучасні практики, перспективи та бар’єри розвитку.
4.       Розвиток людського і культурного капіталу.
5.       Перспективи освітніх новацій і наукових досліджень у формуванні економіки знань.
6.       ESG-фактори відповідального інвестування.
7.       Економіка підприємства і концепція сталого розвитку. 
8.       Соціально-відповідальний маркетинг.
9.       Облік і аудит  у соціально-економічному середовищі.
10.     Розвиток фінансового ринку в умовах глобальних змін.

РЕЄСТРАЦІЯ НА ФОРУМІ:
Для участі у заході необхідно до 18.09.2015р. зареєструватись на ФОРУМІ.
Для доповідачів також необхідно надіслати статтю - електронний варіант.
Участь і публікація є БЕЗКОШТОВНИМИ.
Організатори не покривають витрат на проїзд, харчування та проживання учасника.
■       Реєстрація на Форумі:
https://docs.google.com/forms/d/1ShFdH5JDlPwS2Ux6Bpoz7Ix-Biyoisjy6if7xaPFWus/viewform?c=0&w=1
КОНТАКТИ: 
(097) 565 64 12 - Романенко Ольга, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ,  e-mail: scientific_association@ukr.net,
(098) 960 82 77  - Сущенко Олександр, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНЕУ,  e-mail: rmv@kneu.edu.ua.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ:
До початку роботи Форуму заплановане опублікування матеріалів доповідей у науковому журналі
«Молодіжний економічний дайджест»
■       Публікація наукової статті:
http://med.kneu.edu.ua/?page_id=165
У назві файлу статті необхідно вказати прізвище автора і секцію
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для публікації.
Вимоги до статті:
•        Обсяг статті  – 10-15 повних сторінок.
•        Кількість авторів - не більше трьох осіб, для студентів обов’язкове співавторство з молодим вченим.
•        Технічні вимоги до оформлення http://med.kneu.edu.ua/?page_id=46
Запрошення і Програма буде надіслана після електронної реєстрації та надсилання електронної версії доповіді.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ:
Київський національний торговельно-економічний університет,
м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д (ауд. Д-221).

ОГОЛОШЕННЯ