ua en

Інформаційний освітній ресурс Освіта.ua склав консолідований рейтинг вузів України у 2015 році, який  включає 286 вищих навчальних заклади III-IV рівнів акредитації.

Найбільші вузи Чернігова та області розмістилися у рейтингу наступним чином:

  • Чернігівський національний технологічний університет (68 місце);
  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (113 місце);
  • Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченко (181 місце).

Необхідно відмітити, що в цьому рейтингу Чернігівський національний технологічний університет за рік піднявся  на 8 місць (в 2014 році ЧНТУ був на 76 місці).

В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, використані найбільш авторитетні серед експертів і засобів масової інформації рейтинги вузів: "Scopus", "Вебометрикс" та "Топ-200 Україна", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Рейтинг університетів "Топ 200 Україна" традиційно наприкінці кожного навчального року Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" за погодженням із Міжнародною наглядовою радою представляє академічний рейтинг університетів.

Його методика створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів і базується на використанні даних прямих вимірів та експертних думок за незмінним набором індикаторів для університетів різних типів, що дозволяє порівнювати результати їхньої діяльності. Діяльність вузу оцінюється з допомогою інтегрованого індексу – Iз = Iнп + Iн + Iмв, де Iнп – індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – індекс міжнародного визнання.

У рейтингу «Топ-200 Україна» Чернігівський національний технологічний університет за час функціонування цього рейтингу майже у 6 разів покращив свої показники та піднявся з 179 місця на 133.

З рейтингом «Топ-200 Україна» можна ознайомитися на сайті: www.euroosvita.net.

Рейтинг університетів "Вебометрикс" (Webometrics Ranking of World's Universities) враховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів, іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту навчального закладу.

У рейтингу «Вебометрикс» Чернігівський національний технологічний університет посідає 70 місце серед вузів України. З рейтингом можна ознайомитися на сайті: http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20.

Рейтинг університетів «Scopus» складається за даними наукометричної бази даних Scopus за кількістю наукових публікацій співробітників навчального закладу та кількістю цитувань їх праць у Scopus. Чернігівський національний технологічний університет за даними березня 2015 року посідає 49 місце серед вузів України. З рейтингом можна ознайомитися на сайті: http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/.

ОГОЛОШЕННЯ