ua en

23 квітня 2015 року в рамках Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Юність науки 2015” відбулось засідання підсекції фінансів, банківської справи та страхування. http://financestu.net.ua/new?id=45

Відкрив засідання підсекції д.е.н., проф. Ільчук В.П., який в своїй промові відзначив актуальність фінансово-економічних проблем, тематика яких планувалась до обговорення на конференції, та важливість участі студентів у наукових дослідженнях, які стосувались особливостей розвитку країни, регіонів та окремих галузей в сучасних умовах розвитку української держави.

В роботі підсекції взяли участь студенти спеціальності «Фінанси і кредит» І - V курсів. Під час секційного засідання було заслухано та обговорено 12 доповідей, проблематика яких охоплювала інноваційну, інвестиційну, фінансову, банківську сферу, страхову діяльність та інші напрями наукових інтересів студентів. В центрі уваги опинились проблеми концептуалізації питань фінансово-економічної безпеки. Всі доповіді були підготовлені на високому науковому рівні.

ОГОЛОШЕННЯ