ua en

ЧНТУ приймає активну участь у максимальному практичному  впровадженні  нових інновацій у вищій освіті в рамках нового ЗУ про освіту. А тому на запрошення Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного благодійного Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща доцент кафедри «Бухгалтерського обліку та оподаткування» Сизоненко Олена Володимирівна взяла учать у реалізації інноваційного проекту «Інноваційний університет та лідерство».

Цей проект спрямований на підготовку фахівців, що мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні підходи в управлінні вищою школою та окремими навчальними закладами, орієнтованими на імплементацію в українських університетах новітніх освітніх технологій.

З 6 по 31 жовтня  2014 року Сизоненко Олена Володимирівна разом з 23 представниками інших вищих навчальних закладів України прийняла участь в першому етапі  проекту «Інноваційний університет та лідерство» - інтенсивному тренінговому навчанні, яке відбулося на базі Варшавського університету, та індивідуальних консультаціях з провідними польськими науковцями та експертами в галузі освіти й науки. 

29 жовтня всіма учасниками були презентовані концепції міні проектів, що мають на меті пропозицію рішень проблем, які виникають у процесі введення в життя нового Закону – України «Про вищу освіту». ЧНТУ планує втілити проект на тему «Розвиток здатності до працевлаштування випускників ВНЗ України», концепція якого була розроблена та представлена в Варшавському університеті Сизоненко Оленою Володимирівною, доцентом кафедри «Бухгалтерського обліку та оподаткування» Чернігівського національного технологічного університету та Поліщук Тамарою Сергіївною, директором Центру розвитку кар’єри Університету економіки та права «КРОК». Проект покликаний розвинути здатність випускників до працевлаштування шляхом впровадження компетентнісного підходу у процес підготовки фахівців та адаптації освітніх програм ВНЗ та навчально-методичних комплексів до вимог ринку праці.

На базі ЧНТУ буде реалізовано дві частини міні проекту під назвою «Методика створення освітньої-кваліфікаційних програм та навчально-методичних комплексів за компетентнісним підходом» та «Програма Міждисциплінарних професійних студій».  Побудова  освітньої-кваліфікаційних програм  за компетентнісним підходом  дасть можливість тим, хто навчається, усвідомлювати, що від них очікується. Натомість викладачі матимуть змогу зосередитися на майбутніх досягненнях студентів, а роботодавці – одержувати інформацію щодо компетенції випускників.

Провідною особливістю компетентнісного підходу є перенесення акцентів з процесу навчання на його результати. За таких умов контекст результатів навчання є набагато ширшим й інтегрує освіту, підготовку, оцінку попереднього навчання, розвиток структур кваліфікацій упродовж усього життя. Наразі відсутність галузевих рамок кваліфікацій, освітніх стандартів і кваліфікацій,  професійних стандартів і кваліфікацій створює додаткові складнощі у цьому процесі, та вимагає пошуку можливих шляхів розробки освітніх програм та навчально-методичних комплексів нового покоління.

Всі бажаючі дізнатись більше про особливості Вищої освіти в Польщі, досвід по впровадженню інновацій у вищу школу та детальніше про міні проекти запрошуються  12 листопада о 16.05 (ауд. ІІІ-302) на семінар за тематикою проекту «Інноваційний університет та лідерство».

ОГОЛОШЕННЯ