ua en
аспірантура
 • навчання з відривом від виробництва  (3 роки)
 • навчання без відриву від виробництва (4 роки)

 за такими спеціальностями:

05.02.08 -Технологія машинобудування
05.02.09- Динаміка та міцність машин
08.00.05 -Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії 19.00.05 – Соціальна психологія: психологія соціальної роботи
05.13.06 -Інформаційні технології 25.00.02 -Механізми державного управління

Прийом заяв по 15 вересня 2014 р.
Вступники до аспірантури та докторантури подають на ім’я ректора такі документи:

 • Заява;
 • Особовий листок з обліку кадрів;
 • Автобіографія;
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (не менш двох) за встановленим зразком, вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді(реферати) з обраної ними спеціальності;
 • Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о;
 • Засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (спеціаліст, магістр) та копія витягу із залікової відомості;
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • Копія довідки про ідентифікаційний номер;
 • Паспорт, диплом, витяг з залікової відомості (додатку до диплома) подаються особисто;
 •  2 фото 3х4;.
 • Письмовий висновок передбачуваного наукового керівника.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
-коштів державного бюджету України – за державним замовленням
-коштів юридичних та фізичних осіб ( на умовах контракту) – понад державне замовлення

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит.

Вступні іспити з іноземної мови, філософії та спеціальності проводяться з  20 вересня по30 жовтня  2014 року.
Початок навчання в аспірантурі, докторантурі з 01 листопада 2014 р.
Довідки за адресою:
14027,  м. Чернігів, вул.Шевченка, 95, к. 242
Тел. 04622-34244

ОГОЛОШЕННЯ