ua en

10 квітня 2014р. в Донбаській державній машинобудівній академії (м. Крама-торськ) відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних проектів, бакалаврських та магістерських робіт з технології машинобудування.

За підсумками конкурсу дипломний проект випускника кафедри техноло-гій машинобудування та деревообробки Андрійченка П.О. став переможцем конкурсу дипломних проектів спеціаліста, зайнявши І місце, керівником прое-кту був ст. викладач кафедри ТМД Сапон С.П.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра студента гр. МТМ-091 Ярмолюка В.В. за підсумками конкурсу зайняла ІІ місце, керівником роботи був д.т.н., про-фесор Ступа В.І.

Випускна атестаційна робота магістра Урліної А.А. зайняла ІІІ місце, керів-ником цієї роботи був д.т.н. професор кафедри ТМД Федориненко Д.Ю.

ОГОЛОШЕННЯ