ua en
Увага!
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ «Інноваційні технології навчання: методи та практики» на базі Навчально-тренінгового центру управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. З 16.03.2020 по 20.03.2020
Загальна кількість годин: 90 годин (3 кредити ЄКТС, 20 годин - аудиторна робота, 70 годин - самостійна робота).
Форма навчання: денна, дистанційна
Кількість слухачів в групі: 20-25
Контрольні заходи: тестування
тел. (046) 665-162 (кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту) e-mail: kafoa_dtu@ukr.net
ОГОЛОШЕННЯ