ua en
До уваги абітурієнтів!
Списки вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного бюджету:
022 Дизайн
051 Економічна аналітика
071 Фіскальне адміністрування та митна справа
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
073 Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Кримінальна юстиція
081 Цивільна та господарська юстиція
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Технології машинобудування
131 Технології та устаткування зварювання
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
171 Комп’ютерні системи автоматизації
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології та інженерія
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Комп’ютерні технології у будівництві та архітектурі
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
205 Лісове господарство
227 Фізична терапія, ерготерапія
231 Соціально-психологічна допомога населенню
231 Соціально-правовий захист
242 Туризм
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування

ОГОЛОШЕННЯ