ua en
До уваги вступників!
ПРОТОКОЛ № 01 ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ ДЕННОЇ ФОРМИ ТА ПЕРШИЙ КУРС ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ галузі знань 22 "Охорона здоров’я", спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія"
ОГОЛОШЕННЯ