ua en
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Порядок проходження атестації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою

Атестація відбувається:

 • у письмовій формі, яка включає:
  • письмове завдання з використанням технологій тестування;
  • письмовий переказ тексту з фахових питань;
 • в усній формі, яка передбачає:
  • ділову розмову за визначеним сценарієм;
  • повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди.

Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хв.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.

Оплата участі в атестації (1015 грн.) здійснюється за 3 робочих дні до початку її проходження  за реквізитами:

розрахунковий рахунок: 31256273106996, в ДКСУ м. Київ МФО 820172,
ЄДРПОУ 05460798,
призначення платежу: за атестацію з української мови. Отримувач: Чернігівський національний технологічний університет.

Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

 1. документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
 2. документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;
 3. диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
 4. диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.

Для отримання посвідчення про підтвердження володіння державною мовою необхідно:

 • Завантажити і заповнити  заяву  на проходження атестації в електронному вигляді. Надіслати файл із заповненою заявою на електронну скриньку:  cpo_pk@ukr.net
 • прибути до університету в день проходження атестації;
 • мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • оригінали та копії документів, що дають право отримати посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації (документ про освіту; додаток до документа про освіту (відповідно до переліку, зазначеному у п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 343 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою);
 • документ про зміну прізвища (у разі необхідності).
 • Посвідчення видається особі, зазначеній у пункті 4.38 Положення, за умови надання оригіналу відповідного документа  та квитанції про відшкодування вартості виготовлення посвідчення (75 грн.). Реквізити для оплати:

розрахунковий рахунок: 31256273106996, в ДКСУ м. Київ  МФО 820172,  ЄДРПОУ 05460798,  призначення платежу: відшкодування вартості виготовлення посвідчення. Отримувач: Чернігівський національний технологічний університет.
Початок атестації – об 09.20 год., місце проведення – м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус №1, ауд. 222
Контактні телефони: (0462) 665-178, 063-898-36-27, 093-588-37-38, 063-468-84-94 (щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00-13.00; 14.00-16.00).
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, ауд. 403 (І корпус).


ОГОЛОШЕННЯ